Pravidla soutěže: Velká soutěž 2019

Pravidla soutěže: Velká soutěž 2019

I. Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zaregistruje se na webu www.iocel.cz pomocí registračního formuláře na stránce https://www.iocel.cz/registrace/ a zároveň klikne na "To se mi libí" u stránky https://www.facebook.com/iocel.cz
 2. Organizátorem soutěže je fyzická osoba podnikající Adam Holman se sídlem Slavíkova 1197/1, Ostrava 8, 70800, IČ: 76202739, podnikající dle právní formy jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje registrací organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže. A to konkrétně od 19/10/2019 23:00 do 31/12/2019 včetně.
 2. Ze všech registrací, které byly účastníky vyplněny vybere organizátor první tři pětisté registrované, přičemž prvním z pětistých registrovaných s pořadovým číslem se myslí pořadové číslo v interním systému organizátora, kde pořadové číslo začíná počtem registrovaných před 19/10/2019 23:00 a k němu se přičte 500. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

IV. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži jsou celkem 3 dárkové poukazy na nákup zboží na webu: www.iocel.cz v hodnotě 500 korun českých. Pro každého pětistého registrovaného, viz. výše.
 2. Každý výherce obdrží nejvýše jeden dárkový poukaz.
 3. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách iocel.cz, tzn. facebook.com/iocelcz a na stránkách www.iocel.cz
 4. Výhry budou výhercům zaslány poštou, nebo zásilkovnou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky je nutné kontaktovat organizátora ohledně případné změny bydliště.
 5. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.

V. Zveřejnění pravidel

 1. Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na adrese: https://iocel.cz/blog