Oslavujeme ženy: Mezinárodní den žen a Měsíc historie žen

Co je Mezinárodní den žen?

Každoročně 8. března vzdáváme hold ženám po celém světě prostřednictvím Mezinárodního dne žen. Tento den připomíná nejen významné úspěchy žen ve všech oblastech společnosti, ale také poukazuje na stále přetrvávající nerovnosti mezi pohlavími. V roce 2024 je hlavním poselstvím kampaně "Inspire Inclusion", což je výzva ke zvýšení povědomí o důležitosti rozmanitosti a inkluzivity v boji za rovnost pohlaví. V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem.

Historie Mezinárodního dne žen sahá až do počátku 20. století, kdy se začal slavit s cílem podpořit ženská práva a sufražetky. První shromáždění na oslavu tohoto dne se konalo v roce 1911, kdy slavilo více než milion lidí v Rakousko-Uhresku, Dánsku, Německu, Švýcarsku a USA. Od roku 1977, kdy Organizace spojených národů oficiálně uznala tento den, se stal mezinárodně uznávaným svátkem, připomínaným v mnoha zemích po celém světě, včetně České republiky.

Mezinárodní den žen

Obě světové války měly významný dopad na postavení a zrovnoprávnění žen ve společnosti, přičemž jejich vliv lze pozorovat v několika klíčových oblastech:

První světová válka

1. Pracovní příležitosti: S odchodem mužů bojovat na frontě se ženy začaly ujímat pracovních míst, která byla tradičně vyhrazena mužům, včetně těžkého průmyslu, výroby, dopravy a zemědělství. To bylo prvním krokem k prolomení genderových stereotypů v pracovní síle.

2. Ženské hnutí a volební právo: Účast žen ve válečném úsilí pomohla zlepšit argumenty za udělení volebního práva ženám. Ve Velké Británii a dalších zemích tak byly ženám po válce udělena mnohá práva jako uznání jejich válečného volebního přínosu.

3. Sociální změny: Válka také podnítila sociální změny, které všem ženám pomohly se více zapojit do veřejného a politického života.

Druhá světová válka

1. Rozšíření pracovních příležitostí: Podobně jako během první světové války, i druhá světová válka vedla k dalšímu rozšíření role žen na pracovním trhu. Ženy pracovaly jako dělnice ve všech oborech, pilotky, zdravotní sestry a v dalších rolích důležitých pro válečné úsilí.

2. Ženské vojenské služby: Během druhé světové války byly založeny ženské vojenské jednotky, jako byly WACs (Women's Army Corps) v USA a ATS (Auxiliary Territorial Service) ve Velké Británii. Ženy sloužily i v Rudé armádě ve všech jednotkách vč. leteckých. Tyto jednotky pomáhaly sloužit ve vojenských funkcích, což bylo dříve nevídané.

3. Politické a ekonomické změny: Válka přispěla k posílení ženských hnutí a zvýšení politické participace žen. Po druhé světové válce se stalo součástí mezinárodních diskusí, což vedlo k přijetí řady legislativních změn zaměřených na zlepšení postavení žen ve společnosti.

Dlouhodobý dopad

Obě světové války měly zásadní vliv na vnímání žen ve společnosti a přispěly k urychlení procesu zrovnoprávnění pohlaví. Rozšíření pracovních příležitostí, politické participace a sociální změny vyvolané válečným úsilím všem ženám pomohlo získat větší nezávislost a respekt. I když bylo po obou válkách ještě mnoho překážek a nerovnosti přetrvávaly, tyto události položily základ pro budoucí pokrok v oblasti práv a zrovnoprávnění žen.

Pro některé z nás je tento svátek spojený s organizovanými veselím v minulém režimu. Rudé karafiáty, vyznamenávání vzorných pracovnic a především notně "oslavující" muži. Nicméně stoji tento svátek dále důstojně slavit. Mezinárodní den žen 8. března není jen oslavou ženských úspěchů, ale i připomínkou toho, čeho ženy stále musejí dosáhnout. Společně musíme vytvořit svět, ve kterém budou mít všechny ženy a dívky stejné šance a možnosti.

Za co bojujeme:

  • Rovné pracovní podmínky a platové ohodnocení: Ženy i muži si zaslouží stejnou odměnu za stejnou práci.
  • Uznání pro pracující matky a samoživitelky: Společnost by měla oceňovat náročnou práci matek, které zároveň zvládají kariéru.
  • Konec diskriminace: Ženy, které se vymykají stereotypním rolím, by měly mít stejné šance jako muži.
  • Svět bez sexismu, sexualizovaného násilí a obtěžování: Ženy by se měly cítit v bezpečí a být respektovány ve všech oblastech života.

Co je Měsíc historie žen?

Březen také znamená oslavu Měsíce historie žen, který se zaměřuje na připomenutí a ocenění přínosu žen k historii a společnosti. Tato tradice byla zahájena v USA v roce 1981 a od té doby se rozšířila po celém světě. Měsíc historie žen nabízí příležitost k hlubšímu pochopení významných úspěchů žen v minulosti a současnosti.

V prohlášení k Měsíci historie žen 2024, prezident Joe Biden zdůraznil pokračující výzvy, kterým čelí ženy a dívky, a připomněl významný přínos žen k rozvoji společnosti. Jeho slova připomínají důležitost pokračující podpory a uznání ženských úspěchů, stejně jako nezbytnost odstranění překážek bránících plnému rozvoji potenciálu všech žen a dívek.


Mezinárodní den žen nabízí ideální moment pro vzpomínku a oslavu neobyčejné a často unikátní síly, kterou ženy představují. Nezapomeňte tento den oslavit, třeba i malým dárkem, jako projev uznání a lásky.